.: Kiadványok :.
Menű
Hírek, Pályázatok
Újdonságok
Letöltések
Munkacsoportok
PIE könyv
Programok
Kiadványok
Hírmondó
Zöldköznapok
Nyitólap


A KÖRLÁNC sorozatban
eddig megjelent tanári segédkönyvek

Újdonság: A fenntarthatóság pedagógiája - A remény paradigmája a 21. század számára című könyv kézirata letölthető


 

 1. KÖRLÁNC Kalauz (1994)

A tanulmánykötet a helyi közösségek bevonásával történő környezeti nevelési eljárásokat, módszereket mutatja be. áttekinti és elemzi a KÖRLÁNC USA-Magyar Környezeti Nevelési projekt létrejöttét, történetét, a munkacsoportok tevékenységét. 

     Szerkesztette: dr. Havas Péter
     Lektorálta: Csonka Csabáné, Vásárhelyi Judit
     Címlap és grafika: Hernádi Paula
     Kiadta: AQUA Kiadó és Nyomda Leányvállalat
   
 

 

 2. KÖRLÁNC tengeren túli tapasztalatai (1995)

A tanulmánykötet bemutatja az Amerikai Egyesült államok alapvető környezeti nevelési dokumentumait, mindenekelőtt az 1991-ben jóváhagyott környezeti nevelési törvényt, amelyet teljes terjedelemben közöl. Az egyes fejezetekben áttekinti az USA-beli tanulmányutakon szerzett tapasztalatok alapján az óvodai, az iskolai, a szakköri és a bemutatóhelyeken (múzeumok, állatkertek stb.) folyó környezeti nevelés irányzatait, módszereit.
   
 
   Szerkesztette: dr. Havas Péter
     Címlap: Hernádi Paula
     Kiadta: Betűvető '94 Bt.
    

 

 3. Környezeti nevelés az óvodában (1995) 

A tanulmánykötet a KÖRLÁNC kecskeméti óvodájában kialakított nevelési gyakorlat leírása és bemutatása. (Megrendelhető postai utánvéttel a Kecskeméti KÖRLÁNC Munkacsoport címén)
 

      Szerzők: dr. Kuti István és dr Kuti Isvánné
     Szerkesztette: dr. Kuti István
     Lektorok: dr. Dovala Márta, dr. Havas Péter
     A kötetet a kecskeméti óvodások rajzai díszitik.
     Kiadta: Tanítóképző Főiskola
    

 

 4. A környezeti nevelés gyökerei Magyarországon (1996) 

A kötet tanulmányai a felvilágosodástól a XX. század elejéig tekintik át a természetismeretre, a környezetvédelemre irányuló nevelés hazai elozményeit. Jeles neveléstörténészek ritka forrásmunkák elemzését végezték el a, akik feltárták a régi tantervek, tankönyvek, regulák és fegyelmi jegyzőkönyvek környezeti nevelési vonatkozásait is. 
    
    Szerkesztette: dr. Havas Péter

     Lektorálta: dr. Mészáros István
     Kiadta: Infogroup Rt.
    

 

 5. Pedagógiai lehetőségek az állatkertben - zoopedagógia (1997)

A kötet tanulmányait a zoopedagógia nemzetközileg elismert szakértői írták, a koppenhágai, a londoni, a prágai és más nagy állatkertek pedagógiai módszereiről. Több fejezet a hazai állatkertek és vadasparkok környezeti nevelési gyakorlatát mutatja be. 

     Szerkesztette: Pintér Tibor, Ilosvai György és Özvegy Judit
     Lektorálta: Persányi Miklós
     Kiadta: Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Kiadó
   

 

 6. A környezeti nevelés és a helyi tanterv (1997) 

A tanulmánykötet a NAT szellemében elkészíthető iskolai helyi tantervek megszerkesztéséhez nyújt módszertani és koncepcionális segítséget. A könyv elősegíti a helyi tanterv értékelését, elsősorban a környezeti nevelés szempontjai alapján.

     Szerkesztette: dr. Scheibert Ferenc
     Lektorálta: dr. Szilágyi Imréné
     Kiadta: Infogroup Rt.
   
 

 

 7. A környezeti nevelés kézikönyve (1998)

A környezeti nevelés kézikönyve világszerte nagy sikert aratott alapmű, amely a témakör klasszikus alkotása, bemutatja a környezeti nevelés célját, történetét, módszereit. A magyar kiadást egy hazai vonatkozású fejezettel tettük teljessé, amelyben közreadjuk a környezeti nevelés kiemelkedő, jeles műhelyeinek adatait, az iskolák, oktatóközpontok, egyesületek és szervezetek címét, valamint részleteket közlünk a terület legfontosabb hazai dokumentumaiból. 

     Szerzők: Joy Palmer és Philip Neal
     Fordította: Teski Tibor
     Lektorálta: Borsos Béla
     A címlapképet és a könyv belso fotóit Balla Demeter készítette
     Kiadta: KÖRLÁNC Egyesület
     A mű eredeti címe: The Handbook of Environmental Education, 1994. Routledge Publishing House, London
     Dr. Radnóti Katalin könyismertetése

 

 8. Iskolavezetés és környezeti nevelés (1998)

A hatékony környezeti nevelés iskolavezetési tennivalóit és lehetőségeit tekinti át könyvében az Apáczai-díjas szerző. Könyve egy vezető továbbképző tanfolyam segédanyagául is szolgál.
     Szerző: Sipos Andrásné
     Szerkesztette: Lehoczky János
     Lektorálta: dr. Havas Péter
     Címlapfotó: Balla Demeter
     Kiadta: KÖRLÁNC Egyesület
    

 

 9. A KÖRLÁNC környezeti nevelés választható óvodai programja (1998)

A kecskeméti KÖRLÁNC óvoda tapasztalatai és sikerei alapján közreadja az óvodai neveléás országos alapprogramjához illeszkedően a helyi nevelési programját. Ennek középpontjában a környezetbarát életvitel megalapozása és a harmonikus személyiségfejlődés elősegítése áll. 

     Szerzők: dr. Kuti István és dr. Kuti Istvánné
     Szerkesztő: dr. Kuti István
     Lektorálta: dr. Havas Péter, dr. Janurik Tamás, Kopreniczkyné dr. Torma Mária és Mihály Istvánné dr.
     Kiadta: Kecskeméti Tanítóképző Főiskola
    
 

 

 10. A városban - Városi környezet és környezeti nevelés (1999) 

A tanulmánykötet a városi ökológia néhány fontos kérdésével, az élőlények városban való együttélésével foglalkozik, és bemutat néhány városi környezeti nevelési módszert. E módszerek az alsó és felsőtagozatosok valamint a középiskolások számára egyaránt javasolhatóak. 

     Szerkesztő: dr. Vásárhelyi Tamás
     A szerkesztésben közreműködtek: dr. Ilosvay György és Gärtnerné Bánfalfi Ágota
     Címlapfotó: Balla Demeter
     Kiadta: KÖRLÁNC Egyesület

 

 

11. A környezeti nevelés Európában (1999)

A környezeti nevelés korszakváltása játszódik le napjainkban. Az európai országok iskoláiban folyó környezeti nevelés egyre inkább a fenntarthatóság pedagógiai törekvéseinek szintézise. A fenntarthatóságra nevelés egyet jelent azzal, hogy a tanulók állampolgári nevelése kereteiben a társas-társadalmi, az épített és a ternészeti környezettel való együttélési készségeket, szokásokat, értékrendet és tudást kell kiépíteni. Ez együttesen lényegesen több és más, mint a hagyományos környezettudatos életvitelre nevelés. Kötetünk tanulmányai bemutatják a fenntarthatóság pedagógiai alapjainak értelmezését, a nevelőintézmények környezeti nevelésének értékelését, minőségbiztosításának elemeit,a fenntartható fogyasztás pedagógiájának óvodai-iskolai vonatkozásait és az OECD egy környezeti nevelési szervezetének (európai hálózatának) munkáját. A hazai iskolafejlesztések, a kerettanterv és minőségbiztosítás újdonságainak idején nagyon fontos megtudni, merre halad Európa a fenntarthatóság pedagógiája gyakorlatában. 

     Szerkesztette: dr. Havas Péter
     Kiadta: KÖRLÁNC Egyesület
    

 

 

12. A fenntarthatóság pedagógiája (2001)
letölthető

A fenntarthatóság pedagógiája - A remény paradigmája a 21. század számára című könyv New Yorkban, a Kluwer Academic Press kiadásában jelent meg 2000-ben. Szerkesztője és társszerzője Keith A. Wheeler, aki az USA Fenntartható Fejlődés Nemzeti Bizottsága tagja, az IUCN, a GREEN, az Amerikai Elnöki Pedagógiai Tanácsadó Bizottság és számos más környezeti nevelési intézmény kurátora, vezetőségi tagja, a Vermont állambéli Fenntartható Jövő Központjának társ-alapítója és főigazgatója. A kötet tanulmányai elemzik a fenntarthatóság fogalmát, bemutatják a fenntarthatóságra nevelés erőforrásait, annak gyakorlati megvalósulása bevezetését, a fenntartható közösségek sajátosságait. Kiemelkedően újszerűen közelíti a közoktatás fejlesztés és a fenntarthatóság pedagógiájának kapcsolatát. A kötet egy magyar vonatkozású fejezetben áttekinti a hazai környezeti nevelési folyamatoknak a fenntarthatóság pedagógiája megvalósulását elősegítő komponenseit.

     Szerkesztette: Keith A. Wheeler és Anne Perraca Bijur
     Kiadta: KÖRLÁNC Egyesület megbízásából a TAN-SOR BT.

     A kiadást támogatta a Környezetvédelmi Minisztérium
     Fordította: Ortmann-né Dr. Ajkai Adrienne
  
Dr. Radnóti Katalin könyismertetése

 
K
I
A
D
V
 Á
N
Y

O

 K