A FENNTARTHATÓ TÁRSADALOMÉRT
Együttélés a társadalomban és a természetben

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kara, a Körlánc Egyesület és az OKKER zRT:
2006. június 21-23. között rendezi meg az:

Óvodapedagógusok Konferenciáját és a
KÖRLÁNC Egyesület XV. Országos Konferenciáját

A konferencia programja:
A fenntarthatóság társadalmi és természeti kérdései, az erősödő agresszivitás pedagógiai feladatai és kezelésének lehetőségei. Természeti értékeink védelmének erősítése, környezetünk megóvása az élhető és fenntartható társadalomért.

Felkért előadók:
Dr. Kósa Éva, egyetemi docens, ELTE: A média szerepe a gyermekek fejlődésében.
Dr. Szála Erzsébet, főiskolai tanár, főigazgató, NYME BEPF: Múlt-jelen-jövő; a nevelés dilemmái
Dr. Földi Rita, tanszékvezető egyetemi docens, KGRE: Környezeti tényezők hatása az érzelmi fejlődésre.
Dr. Albacker Vilmos biológus, ELTE Etológiai Tanszék: Az állati és emberi agresszió párhuzamai.
Dr. Havas Péter, címzetes főiskolai tanár, Körlánc elnöke: Erőszak és fenntarthatóság
Dr. Ludányi Ágnes, tanszékvezető főiskolai docens, EKF: Hétköznapi világunk és az agresszió
Dr. Hegedűsné Küű Irén, logopédus: Dyslexia veszélyeztetettség tünetei, vizsgálata, terápiás javaslatok
Dr. Steklács János, tanszékvezető főiskolai docens, KFTFK: Az agresszió nyelvi megjelenése
Németh Ferenc, a Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsának elnöke: A civil szervezetek szerepe a társadalomban.

A konferencia tervezett programja:

 június 21.szerda  délelőtt Érkezés, regisztráció. Megnyitó és plenáris előadások.
 délután Plenáris előadások.
A gyakorló óvoda pedagógusainak drámapedagógiai előadása.
 este Fogadás, táncház.
 június 22. csütörtök  délelőtt Óvodai bemutató foglalkozások.
Körlánc közgyűlés.
Korreferátumok.
 délután Választható műhelyfoglalkozások, szekciók Szolnokon a Tisza-ligetben:
- Dr. Sztrinkóné dr. Nagy Irén: Konfliktuskezelési technikák
- Dr. Hegedűs Gábor: Kézzel él az ember - kreativitás és
   barkácsolás

- Dr. Koperniczkyné dr. Torma Mária: Mediációs
   módszerek a pedagógiai munkában.

- Pálfiné Ovárdics Andrea: Éljünk együtt az allergiával!?

- Tisza-ligeti túra
- Damjanich Múzeum, hagyományőrzés
 este Vacsora a Tisza-ligetben.
 június 23. péntek  délelőtt Plenáris előadások.
A szekciók munkáinak összefoglalása.
Konferencia zárása.

Szállás: Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kollégiumában
Étkezés: Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar ebédlőjében
Költségek:
A meghívott előadók részére a teljes program (étkezés, szállás) ingyenes.
Részvételi díjak: (a konferenciáról készült kiadvány árát, valamint a fogadás és a Tisza-ligeti vacsora költségét foglalja magában)
- 5000 Ft/fő
- Egyetemi/főiskolai hallgatók: 3000 Ft/fő.
- A Körlánc Egyesület tagjai: 3000 Ft/fő.
- Indokolt kérés esetén, elsősorban a határon túli magyarok részére a részvételi díj befizetésétől eltekintünk.

A konferencián lehetőség van korreferátum tartására, ennek feltétele, hogy a korreferátum írásos anyaga 2006. május 31-ig, elektronikus formában az adamemmi@hotmail.com e-mail címre megérkezzen. A korreferátumok tartásáért tiszteletdíjat nem tudunk fizetni, de az általunk lektoráltatott, a korreferátumokról készült, hat-nyolc oldalas tanulmányokat a kiadványunkban megjelentetjük. Minden szerzőnek plusz ingyen tiszteletpéldányt küldünk.

Ezek formátuma:
A korreferátum címe Times New Roman betűtípus, 16 pt, félkövér, középre zárt;
Előadó neve, elérhetősége: Times New Roman betűtípus, 14 pt, félkövér, középre zárt;
Szövegtörzs: Times New Roman betűtípus, 12 pt, szimpla sortávolság, sorkizárt, 2,5-ös margók;

Jelentkezés:
- előzetesen e-mailen, a következő címen: adamemmi@hotmail.com érdeklődni: 76-501-770 vagy 0630-340-2739-es telefonon
- végleges jelentkezés: a mellékelt jelentkezési lap visszaküldésével, a következő címre: Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar, Természettudományi Tanszék Ádám Ferencné 6000. Kecskemét, Kaszap u. 6-14.

Jelentkezési határidő: 2006. május 30.

Befizetés:
A részvételi díjakat átutalással vagy készpénzzel is be lehet fizetni. Átutalás esetén a megjegyzés rovatba a "Óvodapedagógiai konferencia díja" megjegyzést kell szerepeltetni.
Átutalás: 100250004-00282730 számlaszámra történik.

A szervezőbizottság tagjai:

 Ádám Ferencné  Dr. Hegedűs Gábor  Dr. Makai Katalin  Ádám Ferenc
 A konferencia főszervezője  Kari főigazgató  Az OKKER zRT munkatársa A Körlánc Egyesület ügyvezetőjeMegjegyzés: A szervezőbizottság a program végleges összeállításáig fenntartja a jogot a módosításra.
Várjuk jelentkezésüket!

letölthető Jelentkezési lap