Programok
Menű
Természettudományokkal Európán Keresztül
Géntechnológia
Ökoiskola hálózat
Ökoiskolák
PROGRAMOK


ÖKOISKOLÁK

 

Az Ökoiskolák nemzetközi hálózata és mozgalma közel tíz évre tekint vissza. Az Ökoiskola főbb jellemzői:
- a pedagógiai programban a környezeti nevelés hangsúlyos, fontos terület,
- a helyi tantervben a tantárgyak gazdagon és összehangoltan tartalmaznak környezeti nevelési követelményeket,
- a tanórán kívüli nevelésben (napközi, szakkör, akciók, ünnepek) is helyet kapnak környezeti vonatkozások,
- az iskola saját környezetgazdálkodásában is a fenntarthatóságot képviseli (energia- és víztakarékosság, hulladékok elkülöníto kezelése, természetvédelem)
- környezetegészség nevelési programok és mentálhigiénés egészségre törekvés,
- a társas környezet egészségére, egyensúlyára törekvés (konfliktuskezelési kultúra),
- a diákok részvétele a helyi döntésekben,
- az iskola résztvétele a helyi közösségek környezetvédelmi és egészségvédelmi akcióiban.
Az ökoiskola a fenntarthatóságot képviseli és tanítja, egyben forrása a testi-lelki és szociális egészségnevelésnek. Az ilyen iskolában tehát nemcsak a környező természettel való konfliktusokat figyelik és igyekeznek megoldani, hanem az iskolaközösség társas konfliktusait is - hiszen a társas környezet meghatározója a napi életnek, közérzetnek és környezetkultúrának. Az ilyen intézményben nemcsak a pedagógiai program tengelyében, a helyi tantervek követelményeiben jelentkezik a környezeti nevelés, hanem a környezeti tudatosság a mindennapos gazdálkodásban (energiaprogram, víztakarékosság, hulladék kezelés és hasonló témák) is érvényesül.
A magyarországi ökoiskolák standardjait, kritériumai még ki kell dolgoznunk, hiszen valójában nem tudjuk, milyen követelményeket lehet (és kell) teljesítsenek. A követelményekben sok közös és sok sajátosan egyedi elem fog jelentkezni. Ehhez fel kell használjuk a külföldi (elsősorban az osztrák, a svéd, a norvég, a német és az angol) ökoiskolák tapasztalatait. Ezeket az OECD-ENSI szervezet fogja össze. Az ökoiskolák európaszerte (és más kontinenseken is, pl Ausztráliában) hálózatokban dolgoznak, egymással szakmai és közösségi kapcsolatokat tartanak fenn.
Az ökoiskolák a közoktatás modernizációjában sajátos húzóerőt képviselnek azáltal, hogy a hatékony módszereket (pedagógiai projektek), a tananyag tartalmi modenizációját (globális kihívások, környezeti etika, állampolgári nevelés) és az iskolai élet demokratizálódását együttesen képviselik. A téma iránt érdeklődőknek szorítunk helyet a tanácskozáson.
Érdeklődni, jelentkezni lehet a (1) 318-6531 telefonon